Fiziki Yapı

Koçaş Eğitim Kurumları’nda dersler eğitim teknolojisinin son yeniliklerine göre donatılan sınıflarda işlenmektedir. Tüm sınıflarda akıllı tahta ve barkovizyon mevcuttur. Sınıflar öğrencilerin rahatça ders işleyebilmesine olanak sağlayacak düzen ve materyallerin bulunduğu, geniş, ferah ve aydınlık mekanlar olarak hazırlanmıştır.
Genç nesiller, aklın ve bilimin ışığında yaşamlarını şekillendirmek ve bilimsel okuryazar olmak zorundadır. Bir taraftan bu gençlerin kendilerini geliştirmeleri diğer taraftan ülkemizin geleceği açısından bilim eğitimine önem verilmelidir.

Koçaş Eğitim Kurumları, bu düşünce ile hareket etmektedir ve bilimsel düşünceye sahip yetenekli ve deneyimli öğretmenlere sahiptir. Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim programlarına uygun şekilde gerekli donanıma sahip laboratuvar ve derslikler bulunmaktadır. Amacımız, Atatürk ilkelerine sadık, bilim insanları yetiştirmektir.

Deneyerek ve görerek öğrenmenin doğruluğuna inanan okulumuzda öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgileri modern bir donanıma sahip laboratuvarlarda deneyerek, yaşayarak, gözlemleyerek ama asıl önemlisi keyif alarak elle tutulur hale getirirler.

Okulumuzda bulunan laboratuvarlar şunlardır:
  • ArGe ve Yüksek laboratuvarı
  • Fizik ve Kimya laboratuvarı
  • Biyoloji ve Fen laboratuvarı
Müzik sadece insanlarda yapıcı ve yaratıcı düşünme kapasitesini yükseltmez, aynı zamanda çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini yükseltir, bilimsel düşünme kabiliyetini arttırır. Bununla birlikte, öğrenciler müzik dinler ve müzik yaparken bir yandan zihinsel, duygusal ve bedensel anlamda gelişir, diğer yandan da sosyal olarak özgüvenleri yükselir, farkındalık yaratabilirler.
Okulları sadece eğitim yapılan, öğrenim görülen yerler olarak görmek, sadece bilgi alınan yerler olarak tanımlamak doğru bir yaklaşım değildir. Okullarda artık öğrenciler yeteneklerini keşfediyorlar, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılıyorlar.

Okulumuzun Drama Atölyesi’nde yapılan etkinliklerde öğrenciler, düşünsel birikimlerini geliştiriyorlar, öz güven kazanıyorlar, empati yapabiliyorlar, iletişim becerilerini artırıyorlar. Kısaca kişisel gelişimlerini tamamlıyorlar.
Koçaş Eğitim Kurumları’nda sinema ve tiyatro etkinlikleri de çok sık yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişiminde önemli bir yeri olan düşünce insanlarının katıldığı organizasyonlar, öğrenci ve velilere yönelik yapılan kültür ve sanat etkinlikleri, tiyatro günleri ve öğrencilerin çalışmalarının sunulduğu sergiler, yıl boyunca yapılmaktadır. Bu arada vizyonda olan filmler de sinema salonunda gösterilmektedir.
Sağlıklı bireylerin yetişmesi için sağlıklı beslenmenin gereği tartışılmaz. Sağlıklı beslenme, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimleri bakımından önemlidir. Bu nedenle Koçaş Eğitim Kurumları’nda, öğrencilerimiz için, uzman diyetisyenler tarafından, besinlerin kalori değerleri dikkate alınarak hazırlanan bir beslenme programı uygulanmaktadır. Öğle yemeklerinde dört çeşit yemek ve zengin salata seçeneği sunulmaktadır.
Kütüphanemizde, öğrencilerin araştırma ve öğrenme gereksinimlerini karşılamak üzere, başta basılı yayınlar olmak üzere, Türkçe ve yabancı dillerde çok çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Burada bir taraftan geleneksel kütüphane anlayışı sürdürülürken, diğer taraftan teknolojiye uyum sağlanarak, bilgiye hızlı ve kolay erişim imkânı veren dijital yayınlar da bulundurulmaktadır.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derken, eğitim ve spor yaşamının nasıl ayrılmaz iki unsur olduğu vurgulanır. Öğrencilerin disiplin içinde yaşama hazırlanması, spor eğitimi ile mümkündür. Kendine güven ve sıkı arkadaşlık gibi duygusal özellikler yanında birtakım psikomotor beceriler de (fiziksel yapıda, kas ve sinir işlevlerindeki değişim) spor eğitimi ile elde edilir.

Okulumuzda, basit anlamda spor eğitimi yanında, öğrencilere spor kültürü ve birikimi de kazandırmaktadır. Koçaş Eğitim Kurumları’nda,
  • Spor eğitimi, uygun malzemelere ve uygun alanlarda, uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.
  • Salon sporlarını yapmak için kapalı spor salonu bulunmaktadır.
  • Basketbol, voleybol ve futbol oynamak için açık spor alanları vardır.
  • Masa tenisi ve atletizm sporları için de özel alanlar belirlenmiştir.
  • Bütün bu spor alanları temizlik, güvenlik ve sağlık bakımından üstün niteliklere sahiptir.