Hakkımızda

Koçaş Koleji LogoKoçaş Eğitim Kurumları ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak öğrencilerimize modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırılmak amaçlanır.

Bu hedefle lisemizde zengin fiziksel imkanların yanı sıra alanında ve branşında uzman eğitim kadrosu aracılığıyla, kaliteli ve dinamik bir eğitim anlayışı içinde tüm öğrencilerimizin bugünlerden başlayarak geleceği yakalaması fikrinden yola çıkılarak eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Bu fikre ulaşmanın amacı doğrultusunda öğrencilerimize sunulan nitelikli öğrenme ortamları onların hayatla barışık, özgüven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amacına uygun, istikrarlı ve farklı düşüncelere açık, çözüme odaklanan, uyumlu, saygılı, doğaya ve çevre kurallarına duyarlı kültürel değerlerle donatılmış iyi bir insan olmaları bizler için büyük bir önem taşır.

Özel Koçaş Anadolu Lisesi
Orta öğretim süreci, üniversite yaşamına geçişin son basamağıdır. Öğrencilerin ilköğretimde aldıkları temeli detaylandıracak bir dönemdir. Aynı zamanda bireyin yaşamına dair kararlar vereceği bir zaman dilimidir. Öğrencimizi yaşama hazırlarken sadece akademik yeterliliğini üst düzeye çıkartmakla kalmaz özgüveni yüksek, sevgi dolu, meraklı, yaratıcı, soru çözmekten çekinmeyen iyi bir insan olmasını amaç edinir.

Özel Koçaş Ortaokulu
İlköğretim, sadece orta öğretime öğrenciyi hazırlayan eğitim-öğretim aşaması değildir. İlköğretim, aynı zamanda bireyi yaşama hazırlar. Koçaş Kriter Koleji Ortaokulu, bireyi yaşama hazırlarken öncelikle Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, öz güveni yüksek, sevgi dolu, meraklı, yaratıcı, sorgulayan nesiller yetiştirmeyi de amaç edinir.